AED-Methode

Iedereen kent het wel je wordt zo boos dat je niet meer goed kunt nadenken. Je raakt door je emoties overmand. Dat is lastig want op die momenten is het juist belangrijk dat je goed blijft nadenken. De AED-methode is een beproefde praktische methode om kinderen een handvat te bieden hoe om te gaan bij moeilijke situaties (negatieve emoties). Het leert kinderen niet primair vanuit je emotie te reageren, maar laat kinderen slimme keuzes maken hoe ze het beste om kunnen gaan met voor hen lastige situaties.

Kracht van de methode

Het is een universele methode die altijd en voor iedereen toepasbaar is. De methode werkt bij: boosheid, verdriet, angst (alle negatieve emoties). Dat betekent dat je je gevoelens niet hoeft te kunnen duiden. Veel jonge mensen / kinderen kunnen dat ook nog niet zo goed.
AED-methode

3 stappen

De AED-methode hanteert 3 stappen:
A : Afstand nemen
E : Erg? Hoe erg is het? (Relativeren)
D : Denken & Doen (Een oplossing kiezen die past bij jou en de situatie)

Stap 1: Afstand nemen

Met de gedachten weggaan bij dat wat je boos, verdrietig, angstig maakt, maakt dat je minder impulsief reageert en dat je weer vanuit je ratio kunt handelen. Vaak betekent dat, dat je fysiek afstand neemt van de stressor (= dat wat de stress veroorzaakt).

Stap 2: Erg? Hoe erg is het?

Vooral jonge mensen / kinderen kunnen vaak moeilijk relativeren. Ze zijn sensitiever en maken dingen vaak groter dan ze zijn. De methode leert op een gezonde manier een situatie te kunnen relativeren en op waarde te beoordelen.

Stap 3: Denken & Doen

Er zijn verschillende oplossingen voor elk probleem. De situatie, maar ook de persoonlijke voorkeur en sociale competentie bepaalt wat past. De methodiek reikt de cursisten een aantal praktische oplossingen aan.

Meer informatie / Contact

De methodiek wordt aangeboden op basisscholen in Arnhem en omgeving. In de lessen worden de leerlingen op een praktische manier handvaten geboden om goed om te gaan met: agressie, boosheid, verdriet en angst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Docter via e-mailadres: info@a-e-d.nl